anamall

آخرین اخبار در مورد تسهیلات بنیاد برکت

زنی که جهادگر عرصه تولید شد/ از مزدی‌دوزی و قرض و قوله تا صادرات به عراق

زینب یعنی همت و حمیت و ایستادگی در روستاهای دور دور نهاوند و جثه نحیف زنانه و غیرت بزرگ مردانه، زینب خط بطلان تمام کاستی و نداری‌ها و بدبختی‌هاست، او از تلالو خورشید تا مهتاب سوزن می‌زند و جهادگر عرصه تولید شده و شانه به شانه زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به رسم کهنه امیدواری و توکل از زیر زیر صفر و چرخ قرضی ردای کار به تن کرده است. خبرگزاری فارس-همدان: صدای چرخ است و تولید که گوش ...